AKTIVITETSGRUPPER

For at fasiliteter og aktiviteter skal gå rundt, har vi forskjellige grupper som står for hver sin oppgave. Noen av gruppene er nye, slik at de ikke helt er satt igang enda, men dette kommer.
Gi beskjed til en i styret om du er interessert i å være med i en av gruppene.

Anna Nordlund Wiger og Liv Kristin Dybsand

 STEVNE (NY)

NØST Styret

Mie Austad (Avstand)

Andrine Langleite

Ida Leteng

Stevne gruppa er ansvarlig for planlegging og arrangering av stevne, men får i tillegg god hjelp av styret.

Tobajo Arietta, Løshopping

AKTIVITET/MILJØTRENING (NY)

Tonje Morønning - fra styret

Liv Kristin Dybsand - fra styret

Eline Grindflek Granås

Eline Nygård

Mia Vesteraas

Ida Andersson Sakrisvoll

Cathrine Margrethe Sandvik

Denne gruppa står for arrangering av aktiviteter. NØST har satt av første oddetalls onsdag i mnd hvor det blir holdt aktiviteter i ridehallen. Dette kan være alt fra temakveld, løshopping til miljøtrening. 
Kom gjerne med innspill på hva det skal være.